VIDEOS

“Blott Sverige svenska komedienner har”

-en resa genom Sveriges kvinnliga komikers historia

Följ med komikern Nisti Stêrk på en resa genom den svenska komediennens historia, hela vägen fram till idag. Från Julia Cæsar till Clara Henry, från Hjördis Pettersson till Gina Dirawi.

Klicka på bilden för att se filmen på SVT play.

Stêrk Production följer upp uppmärksammat seminarium: Casting och representation – en färgblind kombination? – del 2

Hur tänker regissörer, manusförfattare, producenter och rollsättare när de tillsätter en roll? Blir ursprunget och utseendet ibland viktigare än talangen? Har vi blivit och kan vi bli bättre på representation när det gäller rollsättning inom film och tv?

Vi vidgar perspektivet lite och tittar inte bara på vem som får vilka roller, utan också på hur de rollfigurer som vi ser på film och tv ser ut, vilka schabloner som återkommer och vilka människor som saknas helt. Under de olika panelerna får vi lyssna till de olika berörda gruppers perspektiv, med representationsfrågan som utgångspunkt. Skådespelarnas, castarnas, agenternas, regissörernas, producenternas, manusförfattarnas samt beslutsfattarnas. Vi vill med detta skapa större insyn i och förståelse för varandras processer och tillsammans hitta nya vägar att jobba, där alla kan vara med.

Denna dag anordnandes i  samarbete med Svenska Filminstitutets Filmrummet, ABF, WIFT och Fanzingo.

Castarna och agenterna

MedverkandeLaura Munsterhjelm, agent, Actors in Scandinavia, Matilda E. Almeida (castare, som skrivit om castingprocess och normkreativitet under en kurs på Konstfack)

Moderator: Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production

Manusförfattarna, regissörernas och producenterna

Panel: Ulf Kvensler (manusförfattare, skådespelare, regissör) Maria Blom(regissör, manusförfattare), Eva Hamilton (ordförande för branschorganisationen Film & TV-Producenterna), Caroline Cowan (regissör, manusförfattare)

Moderator: Camilla Larsson, journalist och filmkritiker

Skådespelarna

Panel: Skådespelarna Bahar ParsShebly NiavaraniDavid Nzinga

Moderator: Sara Zommorodi, skådespelare

Beslutsfattarna

Panel: Anna Serner (VD, Svenska Filminstitutet), Anna Croneman(dramachef, SVT)
Josefine Tengblad (dramachef, TV 4), Anna Carlson(ordförande,Teaterförbundet)