Riksdagen Archive

standard

Integritetspolicy

23.05.2018 Posted in Riksdagen No Comments

INTEGRITETSPOLICY

 

Integritetspolicy – Internationella Komedifilmfestival

 1. Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Internationella Komedifilmfestivals webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Personuppgifter omfattar namn, adressuppgifter, e-postadresser, IP-nummer och andra uppgifter som gör att du blir identifierbar.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna integritetspolicy.

 1. Våra webbplatser

Våra webbplatser är byggda i WordPress.

 1. Våra e-postverktyg

Samtliga nyhetsbrev från Internationella Komedifilmfestival skickas via tjänsten Mailchimp. Via mailchimp samlar vi e-postadresser, för- och efternamn från personer som är kunder hos oss eller som aktivt genom ett formulär själva bett om att få nyhetsbrev från en eller flera av våra nyhetsbrevsutskick. Användaren kan när som helst avregistrera sig från ett utskick med hjälp av en avregistreringslänk som alltid finns längst ned i nyhetsbrevet.

 1. Webbplatser från tredje part

Vissa sidor på Internationella Komedifilmfestivals webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicys och Internationella Komedifilmfestival ansvarar inte för deras verksamhet.

 1. Personuppgiftsansvarig

Stêrkproduction , FIlmhuset, plan4 , borgvägen 1, 11553 Stockholm  är personuppgiftsansvarig. Stêrkproduction  är arrangör för övriga initiativ kopplade till organisationen. Stêrkproduction  är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt vårt uppdrag och denna integritetspolicy.

 1. Insamling av personuppgifter

Om du kontaktar oss per e-post eller via våra webbplatser för att söka stöd, boka utrustning/tjänster, delta i eller för att anmäla dig till ett av våra evenemang accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på vår server och i våra interna databaser. Vi samlar in information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse, samt för informationsändamål.

 1. Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata och IP-adress.

 1. Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

information som du lämnar till oss när du fyller i en webblankett på vår webbplats, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;

ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier;

information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss;

ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att t.ex. styrka en ansökan.

 1. Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig stöd och relevant information om dina ärenden och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och det stöd som du begär;

förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;

anpassa, mäta och förbättra våra tjänster och innehåll;

kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att svara på frågor, hjälpa dig i dina ärenden, lösa problem med våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och

med ditt samtycke:

rikta information till dig genom att skicka nyhetsbrev om Internationella Komedifilmfestivals verksamhet och aktiviteter. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;

svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till oss; och

för vårt berättigade intresse:

hantera personuppgifter för våra dagliga verksamhetsbehov; eller

för statistik-, redovisnings- och analysändamål.

 1. Användning av personuppgifter för informationssyften

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy kan vi använda dina personuppgifter för att;

informera dig om Internationella Komedifilmfestivals webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;

skicka riktad information och erbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och individanpassa vår service och mäta och förbättra våra utskick, baserat på dina meddelandepreferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

 1. Avsluta vår användning av personuppgifter för informationssyften

Om du inte önskar erhålla nyhetsbrev från oss, kan du avprenumerera dessa genom att använda unsubscribe-funktionen i respektive nyhetsbrev.

 1. Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla vår policy, svara på krav om att ett innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Vi lämnar inte ut personuppgifter för marknadsföringssyften.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan till Internationella Komedifilmfestival kopplad person. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, land, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress.

Indrivningsföretag till vilka vi kan rapportera information om din person, obetalda fordringar, ingångna avtal, t.ex. vid brott mot våra regler för teknikutlåning.

 1. Cookies, webb-beacons mm

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Internationella Komedifilmfestival tolererar inte spam, spionprogram och bedrägeri. För att rapportera spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet som kan kopplas till Internationella Komedifilmfestival, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till info@ciff.se.

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

 1. Lagring och överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i våra servrar.

Vi använder fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, fysisk inlåsning av underlag innehållandes personuppgifter och lösenordsskydd på samtliga elektroniska enheter där personuppgifter förvaras.

 1. Radering av dina personuppgifter

På din begäran raderar vi samtliga personuppgifter som du lämnat till oss. Vi kan komma att bevara personuppgifter om:

vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

 1. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

 1. Kontakta oss

Du kan kontakta oss per mail, telefon eller brevledes. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

 

standard

Casting & representation: en färgblind kombination

14.05.2018 Posted in Riksdagen No Comments

Under Göteborg Film Festival arrangerade Stêrk Production ett seminarium med rubriken Casting och representation – en färgblind kombination? Frågorna vi ställde oss var bland annat: Hur tänker regissörer, manusförfattare, producenter och rollsättare när de tillsätter en roll? Blir ursprunget och utseendet ibland viktigare än talangen? Har vi blivit och kan vi bli bättre på representation när det gäller rollsättning inom film och tv?

Seminariet var välbesökt, känslorna flödade och det kändes tydligt att ämnet var aktuellt och behövde mer utrymme.

Därför följer vi nu upp med en efterlängtad halvdag den 22 maj på samma tema, i samarbete med Svensk film – Filmrummet, WIFT Stockholm, ABF och Fanzingo. Dagen inleds av Nisti Stêrk och Ellen Tejle.

Vi vidgar perspektivet lite och tittar inte bara på vem som får vilka roller, utan också på hur de rollfigurer som vi ser på film och tv ser ut. Under de olika panelerna kommer vi sedan att fördjupa oss i olika berörda gruppers perspektiv, med representationsfrågan som utgångspunkt. Skådespelarnas, castarnas, agenternas, regissörernas, producenternas, manusförfattarnas samt beslutsfattarnas.

Vi vill med detta skapa större insyn i och förståelse för varandras processer och tillsammans hitta nya vägar att jobba.

Dagen avslutas med gemensamma samtal och mingel.

13.00-13.10 Välkomna
Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production och festivalchef för Internationella Komedifilmfestivalen välkomnar och reflekterar över egna erfarenheter och det som vi har med oss från seminariet på Göteborg Film Festival.

13.10-13.35: Inledning
Nisti Stêrk och Ellen Tejle, verksamhetschef på Fanzingo och projektledare för A-märkt, gör ett nedslag i samtiden och presenterar representationsläget inom film och tv i dag.

13.35-14.10 Castarna och agenterna
Hur arbetar castare och agenter med varandra i Sverige i dag? Hur ser den svenska branschen ut? Och hur ser det ut i andra länder?
Medverkande: Laura Munsterhjelm, agent, Actors in Scandinavia, Matilda E. Almeida (castare, som skrivit om castingprocess och normkreativitet under en kurs på Konstfack)
Moderator: Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production

14.10-14.45 Manusförfattarna, regissörernas och producenterna
Panel: Ulf Kvensler (manusförfattare, skådespelare, regissör) Maria Blom (regissör, manusförfattare), Eva Hamilton (ordförande för branschorganisationen Film & TV-Producenterna)
Moderator: Camilla Larsson, journalist och filmkritiker

14.45-15.15 Kaffepaus

15.15-16.00 Skådespelarna
Panel: Skådespelarna Bahar Pars, Shebly Niavarani, David Nzinga 
Moderator: Sara Zommorodi, skådespelare

16.00-16.45 Beslutsfattarna
Panel: Anna Serner,  (VD, Svenska Filminstitutet), Anna Croneman (dramachef, SVT), Josefine Tengblad (dramachef, TV 4), Anna Carlson  (ordförande,Teaterförbundet)
Moderator: Ellen Tejle, Fanzingo, A-märkt

17.00-17.30 Gemensamt samtal.
Paneldeltagarna möts, det blir tid för publikfrågor, diskussioner och summering av dagen.
Moderatorer: Nisti Stêrk, Camilla Larsson

17.30-18.30 Mingel i foajén

Datum: 22 maj
Tid: 13:00-18:30
Lokal: Bio Victor, Filmhuset
Biljett: 75kr (ink. fika och mingel) via www.zeticket.se

Frågor och mer information kontakta: clarice@sterkproduction.se

standard

Casting o ch representation – en färgblind kombination

5.05.2018 Posted in Riksdagen No Comments

Under Göteborg Film Festival arrangerade Stêrk Production ett seminarium med rubriken Casting och representation – en färgblind kombination? Frågorna vi ställde oss var bland annat: Hur tänker regissörer, manusförfattare, producenter och rollsättare när de tillsätter en roll? Blir ursprunget och utseendet ibland viktigare än talangen? Har vi blivit och kan vi bli bättre på representation när det gäller rollsättning inom film och tv?

Seminariet var välbesökt, känslorna flödade och det kändes tydligt att ämnet var aktuellt och behövde mer utrymme.

Därför följer vi nu upp med en efterlängtad halvdag den 22 maj på samma tema, i samarbete med Svensk film – Filmrummet, WIFT Stockholm, ABF och Fanzingo. Dagen inleds av Nisti Stêrk och Ellen Tejle.

Vi vidgar perspektivet lite och tittar inte bara på vem som får vilka roller, utan också på hur de rollfigurer som vi ser på film och tv ser ut. Under de olika panelerna kommer vi sedan att fördjupa oss i olika berörda gruppers perspektiv, med representationsfrågan som utgångspunkt. Skådespelarnas, castarnas, agenternas, regissörernas, producenternas, manusförfattarnas samt beslutsfattarnas.

Vi vill med detta skapa större insyn i och förståelse för varandras processer och tillsammans hitta nya vägar att jobba.

Dagen avslutas med gemensamma samtal och mingel.

13.00-13.10 Välkomna
Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production och festivalchef för Internationella Komedifilmfestivalen välkomnar och reflekterar över egna erfarenheter och det som vi har med oss från seminariet på Göteborg Film Festival.

13.10-13.35: Inledning
Nisti Stêrk och Ellen Tejle, verksamhetschef på Fanzingo och projektledare för A-märkt, gör ett nedslag i samtiden och presenterar representationsläget inom film och tv i dag.

13.35-14.10 Castarna och agenterna
Hur arbetar castare och agenter med varandra i Sverige i dag? Hur ser den svenska branschen ut? Och hur ser det ut i andra länder?
Medverkande: Laura Munsterhjelm, agent, Actors in Scandinavia, Matilda E. Almeida (castare)
Moderator: Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production

14.10-14.45 Manusförfattarna, regissörernas och producenterna
Panel: Ulf Kvensler (manusförfattare, skådespelare, regissör) Maria Blom (regissör, manusförfattare), Agneta Fagerstöm Olsson (producent, regissör, manusförfattare), Eva Hamilton (ordförande för branschorganisationen Film & TV-Producenterna)
Moderator: Camilla Larsson, journalist och filmkritiker

14.45-15.15 Kaffepaus

15.15-16.00 Skådespelarna
Panel: Skådespelarna Bahar Pars, Shebly Niavarani, David Nzinga 
Moderator: Sara Zommorodi, skådespelare

16.00-16.45 Beslutsfattarna
Panel: Anna Serner,  (VD, Svenska Filminstitutet), Anna Croneman (dramachef, SVT), Josefine Tengblad (dramachef, TV 4), Anna Carlson  (ordförande,Teaterförbundet)
Moderator: Ellen Tejle, Fanzingo, A-märkt

17.00-17.30 Gemensamt samtal.
Paneldeltagarna möts, det blir tid för publikfrågor, diskussioner och summering av dagen.
Moderatorer: Nisti Stêrk, Camilla Larsson

17.30-18.30 Mingel i foajén

Datum: 22 maj
Tid: 13:00-18:30
Lokal: Bio Victor, Filmhuset
Biljett: 75kr (ink. fika och mingel) via www.zeticket.se

Frågor och mer information kontakta: clarice@sterkproduction.se

standard

Fadimegalan 2018

15.01.2018 Posted in Riksdagen No Comments

Stêrk production producerar Fadimegalan andra året i rad i samarbete med Erwik Communication. Tack GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime och Sara Mohammad för förtroendet.

När: Lördag 20 Januari kl 15.00 – 17.00
Mingel mellan 14.00 – 15.00

Var: Berns salonger

Medverkande:

Nisti Stêrk, konfernacier
Bora Serbulent
Carola
Bianca & Tiffany Kronlöf
Jan Björklund
David & Malin Watson
Aminah Al Fakir
Lena Endre,Alexandra Rapaport
Lill Lindfors
Ylva Johansson
Jonas Gardell
Nyamko Sabuni
Sara Mohammad