Casting och representation – en färgblind kombination? Del 2

Under Göteborg Film Festival arrangerade Stêrk Production ett seminarium med rubriken Casting och representation – en färgblind kombinationFrågorna vi ställde oss var bland annat: Hur tänker regissörer, manusförfattare, producenter och rollsättare när de tillsätter en roll? Blir ursprunget och utseendet ibland viktigare än talangen? Har vi blivit och kan vi bli bättre på representation när det gäller rollsättning inom film och tv?

Seminariet var välbesökt, känslorna flödade och det kändes tydligt att ämnet var aktuellt och behövde mer utrymme.

Därför följer vi nu upp med en efterlängtad halvdag den 22 maj på samma tema, i samarbete med Svensk film – FilmrummetWIFT StockholmABF och Fanzingo. Dagen inleds av Nisti Stêrk och Ellen Tejle.

Vi vidgar perspektivet lite och tittar inte bara på vem som får vilka roller, utan också på hur de rollfigurer som vi ser på film och tv ser ut. Under de olika panelerna kommer vi sedan att fördjupa oss i olika berörda gruppers perspektiv, med representationsfrågan som utgångspunkt. Skådespelarnas, castarnas, agenternas, regissörernas, producenternas, manusförfattarnas samt beslutsfattarnas.

Vi vill med detta skapa större insyn i och förståelse för varandras processer och tillsammans hitta nya vägar att jobba.

Dagen avslutas med gemensamma samtal och mingel.

13.00-13.10 Välkomna

Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production och festivalchef för Internationella Komedifilmfestivalen välkomnar och reflekterar över egna erfarenheter och det som vi har med oss från seminariet på Göteborg Film Festival.

13.10-13.35: Inledning
Nisti Stêrk och Ellen Tejle, verksamhetschef på Fanzingo och projektledare för A-märkt, gör ett nedslag i samtiden och presenterar representationsläget inom film och tv i dag.

13.35-14.10 Castarna och agenterna

Hur arbetar castare och agenter med varandra i Sverige i dag? Hur ser den svenska branschen ut? Och hur ser det ut i andra länder?
Medverkande: Laura Munsterhjelm, agent, Actors in Scandinavia och Matilda E. Almeida (castare, som skrivit om castingprocess och normkreativitet under en kurs på Konstfack) och Johannes Persson (castare, Nord Casting)
Moderator: Nisti Stêrk, vd för Stêrk Production

14.10-14.45 Manusförfattarna, regissörernas och producenterna

Panel: Ulf Kvensler (manusförfattare, skådespelare, regissör) Maria Blom (regissör, manusförfattare) och Eva Hamilton (ordförande för branschorganisationen Film & TV-Producenterna), Caroline Cowan (regissör, manusförfattare)
Moderator: Camilla Larsson, journalist och filmkritiker

14.45-15.15 Kaffepaus

15.15-16.00 Skådespelarna

Panel: Skådespelarna Bahar Pars, Shebly Niavarani och David Nzinga 
Moderator: Sara Zommorodi, skådespelare

16.00-16.45 Beslutsfattarna

Panel: Anna Serner, (VD, Svenska Filminstitutet), Anna Croneman (dramachef, SVT), Josefine Tengblad (dramachef, TV 4) och Anna Carlson (ordförande,Teaterförbundet)
Moderator: Ellen Tejle, Fanzingo, A-märkt

17.00-17.30 Gemensamt samtal.

Paneldeltagarna möts, det blir tid för publikfrågor, diskussioner och summering av dagen.
Moderatorer: Nisti Stêrk, Camilla Larsson

17.30-18.30 Mingel i foajén

Datum: 22 maj

Tid: 13:00-18:30
Lokal: Bio Victor, Filmhuset
Biljett: 75kr (ink. fika och mingel) via www.zeticket.se

Frågor och mer information kontakta: clarice@sterkproduction.se

Se video från seminariet på videos eller klicka här.

 

 

 

 

 

 

Category