Stêrk Productions projekt Internationella komedifilmfestivalen i pressen idag!